Επεμβάσεις

Σε συνεργαζόμενα οφθαλμολογικά κέντρα πραγματοποιούνται οι κάτωθι οφθαλμολογικές χειρουργικές επεμβάσεις:

Image1

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Αφορά στην χειρουργική αντιμετώπιση της θόλωσης του φακού του οφθαλμού (καταρράκτης) μέσω της τεχνικής της φακοθρυψίας. Πρόκειται για τη χειρουργική τεχνική που επιβαρύνει ελάχιστα τον οφθαλμό με χρήση μικρών τομών και τοπικής αναισθησίας χωρίς τη χρήση ραμμάτων. Η επέμβαση είναι ασφαλέστατη, η ανάρρωση ταχεία και η όραση βελτιώνεται εντός λίγων ημερών.

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PREMIUM ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο της οφθαλμολογίας έχει συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω της αντιμετώπισης όχι μόνον του καταρράκτη αλλά και διαθλαστικών ανωμαλιών (π.χ. μυωπία, πρεσβυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) και σε νεότερους ασθενείς που επιθυμούν να απαλλαγούν από τα γυαλιά τους. Ειδικότερα, μέσω της χειρουργικής τεχνικής «Clear Lens» μπορούν να τοποθετηθούν ενδοφακοί, οι οποίοι επιτυγχάνουν άριστη μακρινή, μεσαία και κοντινή όραση ανεξαρτήτως ηλικίας ασθενούς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, κατόπιν λεπτομερούς ελέγχου στο ιατρείο.

ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ

Οι ενδοϋαλοειδικές ενέσεις anti-VEGF παραγόντων ή εμφυτευμάτων κορτιζόνης γίνονται υπό άσηπτες συνθήκες σε χειρουργική αίθουσα, για την αντιμετώπιση της υγράς μορφής ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας, του οιδήματος ωχράς μετά από απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς και άλλων σπανιότερων ενδείξεων.

LASER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ

Αφορά στην αντιμετώπιση διαθλαστικών παθήσεων (μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός) με τη χρήση υψηλής ακριβείας laser για τη διόρθωση της όρασης και την οριστική απαλλαγή από γυαλιά ή φακούς επαφής.

Ένας λεπτομερής οφθαλμολογικός έλεγχος στο ιατρείο μας θα βοηθήσει στην  εξατομικευμένη επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου (Femto-LASIK, Trans-PRK), προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Image3
Image2

CORNEAL CROSS-LINKING

Η θεραπεία πραγματοποιείται κατόπιν τοπικής αναισθησίας για την πρόληψη της επιδείνωσης του κερατόκωνου. Η τεχνική corneal cross linking μπορεί να συνδυαστεί και με excimer laser για την περαιτέρω βελτίωση της οπτικής οξύτητας.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

  • ΠΤΕΡΥΓΙΟ
  • ΧΑΛΑΖΙΟ
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΤΡΟΠΙΟΥ-ΕΚΤΡΟΠΙΟΥ
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ